Bli informatör


»När jag arbetar i jouren kan jag ge mer direkt hjälp till kvinnor som behöver stöd. Men jag vill också arbeta som informatör för att göra människor medvetna om hur stort det här problemet är. De flesta blir chockade när de förstår hur många kvinnor som blir misshandlade och hur få det är som anmäler. På Terrafem får vi en bra utbildning i hur man talar inför grupp om mäns våld mot kvinnor och jag känner mig mycket säkrare på mig själv nu«, Yeliz Savran, religionsvetare och informatör på Terrafem


Terrafem arbetar med opinionsutbildning i olika former. I informatörens arbete ingår att presentera Terrafems verksamhet och organisation och föra ut kunskap om mäns våld mot kvinnor. Det innebär att du besöker skolor, organisationer och medverkar vid konferenser både nationellt och internationellt. Ditt arbete omfattar även att planera och genomföra olika informationsinsatser. För att kunna bli informatör ska du vara medlem i Terrafem, ha genomgått vår grundläggande jourutbildning och arbeta aktivt i jourarbetet.

Utbildningen varar under ett år med föreläsningar de två första månaderna. Den praktiska delen pågår under hela utbildningsperioden och då får du arbeta utåtriktat med att informera.

”Ge oss av din tid och du får värdefull erfarenhet och kunskap tillbaka”

Skicka en intresseanmälan och berätta kort om dig själv och varför du vill bli en av informatörerna till info@terrafem.org

chatt