Bli Samtalsledare

Terrafem driver också samtalsgrupper för stödsökande kvinnor. Gruppen ger kvinnorna möjlighet att dela varandras erfarenheter vilket hjälper till att minska deras isolering. I samtalsgruppen blir kvinnans känslor och erfarenheter bekräftade och hon får ett tydligt stöd utan ifrågasättande. Kvinnan visas också omsorg och får möjlighet att sörja det som inträffat. 

Som samtalsledare håller du i gruppens gemensamma arbete med hjälp av beprövade metoder som utarbetats inom kvinnojourrörelsen. 

För att kunna gå utbildningen som samtalsledare ska du vara medlem i Terrafem, ha genomgått vår grundläggande jourutbildning och arbeta aktivt i jourarbetet. 

"Ge oss av din tid och du får värdefull kunskap och erfarenhet tillbaka"

chatt