Kvinnojour

Terrafems kvinnojour erbjuder dig och dina barn akut skyddsboende och  stöd att bearbeta de skador som våldet och förtrycket inneburit samt utforma strategier för att ta dig vidare

Samtliga stödinsatser ges genom regelbundna möten och samtal, enskilt eller i grupp.

Kvinnojouren består av enrumslägenheter med kök och egen tvättstuga.

chatt