Husfilmen

Tjejhus


Bo på Tjejhuset

Här kan du vara trygg. På hemlig plats finns ett Tjejhus med  plats för sex kvinnor mellan 18 och 26 år av utländsk härkomst, utsatta för eller som riskerar att utsättas för våld i någon form, Isolering och kontroll, tvångsgifte, dödshot från släktingar eller våld i hederns namn. Här kan du, som är utsatt för våld, bearbeta din krissituation på ditt eget språk, om du vill, och bo på en säker plats utan våld och hot.

Dygnet runt finns personal på tjejhuset.

Tjejhuset är till för kvinnor från hela landet. Mottagningen sker planerat under kontorstid. Terrafem samverkar med socialtjänsten, sjukvården, skolan, polis, andra berörda myndigheter samt kvinnojourer och andra enskilda organisationer.

chatt