Terrafem Uppsala

Terrafem Uppsala är en lokal förening till Terrafem, vi deltar i jourarbete och förebyggande arbete.

Varje termin anordnar vi jourutbildning för medlemmar som vill delta i vårt jourarbete som innebär att stötta kvinnor som har blivit utsatta för våld i olika kulturella kontexter

såsom våld av närstående, våld i hederns namn, könsstympning och andra former av våld. Exempel på förebyggande arbete är informationer på t.ex. SFI-skolor, universitet och andra sammankomster.

Vår adress är: Vaksalagatan 6

Vår telefon är: 0709440241

Du kan kontakta hos på infouppsala@terrafem.org.

Bli Medlem!

Var med oss och ta ställning för barn- och kvinnofrid. Tillsammans skapar vi förändringar. Tillsammans gör vi skillnad. Bli medlem i Terrafem Uppsala och organisera dig för kvinnors rättigheter, för kvinnofrid och mot mäns våld mot kvinnor.

Scanna QR-koden med din mobiltelefon för att öppna Swish eller Swisha till 1239010687.

Bli Jourkvinna!

Vill du stötta kvinnor och flickor som utsätts för våld i olika kulturella kontexter, bli jourkvinna i Terrafem Uppsala. Anmäl dig nedan.

Styrelsen Uppsala

Kijan Karimi

Ordförande

Rita Edström

Vice ordförande

Gimena Gonzalez

Kassör

Francia Eriksson

Ledamot

Delgash Levin

Ledamot

Midia Soufi

Ledamot

Aktuellt

Alla kvinnors rättigheter!

Terrafem startar en filmkampanj om kvinnors rättigheter i Sverige. Detta för att sprida livsviktig kunskap för alla om kvinnors rättigheter. Kampanjen genomförs på fem språk: arabiska, persiska, tigrinja, svenska och ukrainska, för att nå kvinnor med utländsk bakgrund i behov av stöd.

Läs mer

Digital broschyr

Ta del av Terrafem broschyr med information om Terrafems historia, vision och verksamhet.

Läs mer

Lediga lägenheter

För dig som tillsammans med dina barn behöver ett boende fritt från våld behöver lämna en kvinnojour/skyddat…

Läs mer

Solidaritet för kvinnors rätt

På sociala medier har vi den gångna veckan sett bilder och scener som förbluffar. Massor med modiga…

Läs mer

Jin-Jijan-Azadi

Den svenska kvinnorörelsen fördömer förföljelsen, fängslandet, tortyren och det dödliga våldet mot kvinnor i Iran. Vi kräver…

Läs mer